Om läsande, lärande, pennor och datorer

Sveriges skolor har omfamnat den nya tekniken i lärandet utan att egentligen veta något om dess effekter. Eftersom man i många andra sammanhang efterlyser det som brukar kallas evidensbasering är denna tilltro utan bevis frapperande.

Det finns dock studier som kan ge oss en viss vägledning. Vad de pekar på är att vi läser sämre på skärm än på papper och att vi minns sämre när vi använder dator än penna.

Läs på skärm – minns sämre
I en norsk studie fick två 72 elever i klass 10, alltså i sextonårsåldern, läsa två texter, en faktatext och en skönlitterär text. Hälften av dem läste på papper, hälften på skärm. Efteråt fick de svara på frågor om innehållet. Det visade sig att de som läst på papper mindes bättre än skärmläsarna.

Skriv på dator – lär sämre
I en annan studie fick vuxna i uppgift att lära sig bokstäverna i ett för dem okänt alfabet. Halva styrkan skrev med penna, den andra hälften använde dator. Ett test efter tre veckor och ett nytt efter sex veckor gav samma resultat: de som använt penna mindes bokstäverna bättre. De hade också lättare att i testet avgöra vilka bokstäver som var felvända.

Resultaten i båda studierna var signifikanta, d v s vetenskapligt tillförlitliga

Själv har jag hela mitt yrkesliv arbetat med att ta in nya kunskaper och sedan skriva och föreläsa om det jag lärt mig. Jag vet mycket väl att jag behöver använda penna och papper om kunskaperna ska fastna. Jag antecknar alltid för hand när jag vill vara säker på att komma ihåg något. De gånger jag har glömt pennan glömmer jag stoffet också…

Forma bokstäver – spåra i hjärnan
Hjärnan är inte frikopplad från kroppen. Det som hjärnan bearbetar härrör från första början från kroppsrörelser och sinnesintryck. När fingrarna håller ett grepp om pennan och rör sig för att forma bokstäver och ord händer något helt annat än när de trycker ner ett antal tangenter. Bokstavens form byggs in i handens muskler och det ger avtryck i hjärnan, avtryck som i sin tur ger minnen.

Vi är varelser av kött och blod, med en kropp som är gjord för att användas. Även i lärande.

 

 

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *