Språkinlärning och flerspråkighet

Språkinlärning och flerspråkighet

Jag har länge arbetat med frågor som rör språkinlärning med tonvikt på flerspråkighet. Jag föreläser och har skrivit ett antal böcker om detta. För dig som undrar vad ett funktionshinder av något slag kan innebära för barns flerspråkighet har jag skrivit en artikel som du kan läsa här: Funktionshinder och flerspråkighet.

Det finns mycket okunskap och vanföreställningar om flerspråkighet, både hos allmänheten, hos pedagoger och s k experter, t ex läkare. En okunskap som alltför lätt kan hindra barn från att bli flerspråkiga. Därför är det viktigt att ha kunskap, för dig som lever i en flerspråkig familj, som arbetar i förskolan eller skolan, eller som på jobbet eller på fritiden möter människor med andra modersmål.

Ett talande exempel är detta brev från en mamma:

”Jag är mamma till en liten tvååring, som var extremt lungsjuk när han föddes. Även läkarna tvivlade på att han skulle överleva. Senare, när det visade sig att han var beredd att kämpa för sitt liv, visste vi inte om han hade blivit hjärnskadad av syrebristen. Trots det, eller kanske tack vare det, började hans pappa och jag att prata våra respektive modersmål med honom från första ögonblicket, för vi hade inte kunnat vara oss själva på något annat språk.

Idag är han en pratglad frisk liten kille med tre modersmål:spanska (mitt ena modersmål, jag är tvåspråkig i spanska och svenska), arabiska (pappa) och svenska (alla andra). Han går inte på dagis på grund av sin infektionskänslighet och är hemma med mej.

Dina böcker hjälpte oss att fatta beslutet att uppfostra våra barn trespråkigt och när vår son föddes kändes det helt naturligt. Han började prata vid tio månaders ålder och har idag ett ordförråd som motsvarar sina jämnåriga på alla tre språken. Dessutom visar han ett stort intresse för bokstäver och siffror.”

Mina böcker om flerspråkighet:

Barn med flera språk. Tvåspråkighet och flerspråkighet i hem, förskola och skola. Liber, 3:e uppl. 2003.

Skolans språk och barnets. Att undervisa barn från språkliga minoriteter. Studentlitteratur 2000.

Tala många språk. Carlssons, 2:a uppl. 2000.  Köps numera endast genom mitt företag. Sätt in 200 kr på pg 604 40 69-0 och mejla mig din adress och bokens titel så skickar jag den!

Tvåspråkig, flerspråkig eller bara enspråkig? Liten språklära för föräldrar är en bok inte bara för föräldrar utan för alla som möter barn som har fler än ett språk. På 48 sidor tar jag kål på en del myter och ger kunskaper om hur vi kan uppmuntra barnens flerspråkighet. Finns även på engelska: Bilingual, multilingual or only monolingual? Language guide for parents. Köps via mitt företag. Sätt in 120 kr på pg 604 40 69-0 och mejla mig din adress och bokens titel så skickar jag den!

Vägar till ett nytt språk, 58 sidor, illustrerad. Till dig som håller på att lära dig ett nytt språk. Jag skriver enkelt och konkret om hur språkinlärning går till och hur kan du kan underlätta din egen inlärning. Köps via mitt företag. Sätt in 120 kr på pg 604 40 69-0 och mejla mig din adress och bokens titel så skickar jag den!