Hem

 

 

Välkommen till Gunilla Ladberg

Jag är fil.dr. i pedagogik, utbildare, konsult, författare, qigonginstruktör och folkbildarsjäl. Specialist på att tala och skriva  lättfattligt och engagerande om komplicerade saker, till exempel vår fantastiska hjärna, som jag också skrivit två böcker om.
Jag driver också en blogg med fokus på hjärnan, följaktligen kallad Hrnbloggen, .

MIN SENASTE BOK

 omslagsbildHJÄRNAN, FLOCKEN OCH ENSAMHETEN. Om människans natur och det moderna livet, 2014, handlar om det viktigaste i livet och det mest förbisedda i vår tid: vårt djupa beroende av varandra som människor. Utifrån hjärnforskning och med många slående och berörande exempel visar jag hur vårt behov av tillhörighet går före allt annat, även före kunskaper och logiskt tänkande. Du köper boken från mig för 150 kr inkl. porto eller som vanligt på nätet.

Min förra bok om hjärnan, Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd handlar om din och min hjärna till vardags, med många jordnära exempel. Den köper du från mig för 150 kr inkl. porto eller på nätet.

Jag har skrivit ett tjugotal böcker och ett stort antal mindre skrifter och artiklar. Mycket erfaren föreläsare, har talat för allt från två personer till 1500, på mässor, torg, balkonger och tåg, och den 6 juni 2010 talade jag från predikstolen i Östra Ulleruds kyrka om hur barn påverkas av den trådlösa tekniken.

Mina huvudsakliga arbetsområden är: flerspråkighet, den mänskliga hjärnan samt den trådlösa tekniken och dess destruktiva inverkan på hälsa och miljö.

Jag medverkade i P 4:s Karlavagnen (10 minuter in i programmet) den 19 augusti 2015 och talade om hjärnergonomi och om varför vi ofta fattar stora beslut just under semestern.

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR våren 2016
Uppdateras efterhand.

Att arbeta med flerspråkiga barn
i förskola och skola

Arr. och anmälan:
Centrum för fortbildning
 Karlstad, Karolinen 14 april
kl. 16.00-19.00

Norrköping, Elite hotel 21 april
kl.16.30-19.30

Växjö, IOGT/NTO-gården 3 maj
kl. 16.45-19.45

Visby,Strand hotel, 19 maj
kl.17.00-20.00

Flera språk i familjen – hur gör vi?
tisdag 16 februari kl.18.00
Kungsängens bibliotek,
Furuhällsplan 1 B
Fri entré, ingen anmälan.
Du får möjlighet att köpa böcker till specialpris,
endast kontakt  betalning!

 
  

FÖRELÄSNINGAR ATT BESTÄLLA
till skolan, kommunen, biblioteket, arbetsplatsen, t.ex. följande:

 • Flera språk i familjen – hur gör vi?
 • Varför är det så nyttigt att gunga? Om rörelsers betydelse för barns utveckling
 • Rörelser för inlärning i förskola och skola
 • Effektiv utan stress
 • Hjärnan, lärandet och skolan
 • Din exekutiva hjärna. Hjärnkunskap för beslutsfattare.

 

 Flerspråkighet och språkinlärning hos barn och vuxna. Här föreläser jag under ett antal olika teman. Under 2012 medverkade jag i tv och talade om flerspråkighet i programmen ”Hjärnkontoret” och ”Lika olika” .

Den mänskliga hjärnan ur olika synvinklar:

 • på arbetsplatsen under rubriker som
  Effektiv utan stress
  Ge hjärnan arbetsro

  Din exekutiva hjärna. Hjärnkunskap för beslutsfattare
 • i vardagslivet, med rubriker som
  På upptäcktsfärd i hjärnan
  Varför glömmer jag allting? Om minne, glömska och den mänskliga hjärnan
  Hjärnan, flocken och ensamheten. Om människans natur och det moderna livet.
 • i förskola, skola och utbildning, med bl.a. rubrikerna
  Hjärnan, lärandet och skolan,
  Rörelser för inlärning i förskola och skola
  Varför är det så nyttigt att gunga? Omrörelsers betydelse för barns utveckling

Den trådlösa tekniken, hälsan och miljön. Detta är ett huvudsakligen ideellt engagemang som började när jag insåg hur destruktiv den trådlösa tekniken är för människor, djur och växter. Jag har skrivit en bok om människor som blivit elöverkänsliga: Ett vackert fängelse. På flykt från el och mobilstrålning och medverkat i flera småskrifter om detta, bland annat en om hur djur och växter skadas av den trådlösa tekniken.
Mer om Gunilla Ladberg