Effektiv utan stress

Effektiv utan stress

Effektiv utan stress – hur låter det? Utifrån mina kunskaper om hjärnan och begreppet hjärnergonomi ger jag dig verktyg för ditt arbetsliv.

Den mänskliga hjärnan är uråldrig – och hypermodern. I spänningen däremellan uppstår en god del av dagens stress. I det moderna arbetslivet blir hjärnan ofta överbelastad och understimulerad – samtidigt. Denna obalans i din hjärna kan du själv räta upp, ofta med förvånansvärt enkla medel. Står du upp så tänker du bättre än när du sitter! Minutkorta avbrott med anpassade rörelser aktiverar din hjärna eller ger den nödvändig arbetsro.

Den moderna kommunikationstekniken är en stor bov i stressdramat. Den riskerar att invadera din hjärna och  göra dig dummare. Vi lär dig ta makten över tekniken!

Effektivt att göra flera saker på en gång? Multitasking? Simultankapacitet? Nej, du växlar i själva verket, har forskningen visat. Och då:
– går det långsammare
– gör du fler fel
– får du svårare att skilja på viktigt och oviktigt
– får du svårare att komma in i nya, och särskilt i komplicerade, uppgifter.

Så du blir helt enkelt lite dummare. Vi visar hur du kan undvika detta.

Ergonomi för hjärnan
Att ergonomi är viktigt på arbetsplatsen vet de flesta numera. För att kroppen ska hålla behöver vi arbeta med ergonomiskt riktiga hjälpmedel, kontorsmöbler, arbetsfordon och verktyg. Med de kunskaper vi nu har om vår hjärna är det dags att satsa på ergonomi även för hjärnan, särskilt med tanke på det ökande informationsflödet och den ökande stressen. Dock lär du aldrig få se ett ergonomiskt utformat hjälpmedel för hjärnan… Här handlar det om att anpassa arbetsmiljön och arbetets organisation till hjärnans funktionssätt, dess möjligheter och dess begränsningar.

För en tid sedan besökte jag ett av Tetra Paks företag där man undrade hur man skulle kunna minska felprocenten i en arbetsprocess på ett lager. Under en dags konsultation studerade jag processen och samtalade med arbetarna. I ett möte med ledningen kunde vi sedan gemensamt komma fram till vad som är hjärnergonomiskt realistiska krav och vad som behövde göras.

Vad är hjärnergonomi? Läs mer