Multitasking finns inte

Multitasking? Simultankapacitet? Göra flera saker på en gång? Ingen bra idé.

Forskningen är entydig här. Du gör aldrig flera saker på en gång, fast du tror det. Du växlar i själva verket mellan dem. Och då

 • tar det längre tid
 • gör du fler fel
 • får du svårare att minnas vad du gjort
 • får du svårare att skilja på viktigt och oviktigt.

Du blir alltså kort sagt lite dummare. Och det gäller av allt att döma oavsett om det handlar om enkla rutinuppgifter eller de mest avancerade och kreativa sysslor. Man har bland annat undersökt:

 • Enklast tänkbara multitasking: Du ska trycka på olika knappar när du hör en hög eller en låg ton. Samtidigt ska du identifiera blinkande rött eller grönt ljus och trampa på olika pedaler.
 • Flygpersonal i cockpit som ska förbereda för take-off och se till att vi inte störtar.
 • Sjukvårdspersonal i operationssalen.

När det rör sig om väldigt enkla uppgifter kan det gå lika fort. Men felen blir fler. Och det finns inga bevis för att multitasking någonsin innebär en fördel. Eller rättare sagt: multitasking finns inte. Utom i datorer, och det är från den världen uttrycket kommer.

 • Alltså: Växlingar kostar alltid.

De kostar mer ju mer avancerade uppgifter du ägnar dig åt. Ju mer kapacitet som krävs av din hjärna desto mer störande är växlingarna. Att fatta stora beslut, ägna sig åt avancerad personalledning, lösa komplexa problem eller syssla med kreativt arbete av något slag innebär att mycket stora delar av hjärnan arbetar tillsammans. Det samarbetet slås sönder av varje växling. Sedan måste hjärnan leta sig tillbaka igen, och det tar tid, längre tid ju mer komplex uppgiften var.

 • Men varför tror jag då att jag gör flera saker samtidigt?

För att medvetandet inte hinner med. Det går undan i hjärnan. Förändringar där, t ex skifte av fokus, sker på hundradelar av sekunder. Men för att du ska bli medveten om att en förändring skett behövs tio gånger så lång tid, alltså tiondelar av sekunder. Så illusionen blir att det sker samtidigt.

 • Jodå, du kan visst göra flera saker samtidigt!

Det är klart du kan, annars skulle du ju inte kunna köra bil. Men bara under en förutsättning: att alla utom en går på autopilot. Om du ska göra två saker måste den ena gå på autopilot. Du kan göra tretton saker samtidigt också – förutsatt att tolv går på autopilot. Hjärnan har en oerhörd kapacitet, men den har en trång flaskhals: porten till medvetandet.

 • Det är den moderna tekniken som framför allt lurar hjärnan att skifta fokus.

Det här kan du i stunden inte råda över. Telefonsignalen, rörelsen på skärmen, blippet som signalerar ett nytt mail – drar till sig uppmärksamheten, alldeles bokstavligt talat. Och det sker i djupare delar av hjärnan, innan ditt medvetande i hjärnbarken hinner kopplas in. Du är alltså störd innan du vet om det.

Du måste alltså förebygga.

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *