Hur påverkar mikrovågor hjärnan?

Hur påverkar mikrovågor hjärnan?
Föredrag på sem. Hur mår våra barn? 27 november 2017. Arr.Vågbrytaren

Jag har i femton år studerat frågan om mikrovågors (från mobiler, läsplattor, WiFi osv) påverkan på hälsan och miljön och är aktiv i föreningen Vågbrytaren som arrangerat seminariet.

Tanken med mitt inlägg är att ge en första kunskap om vad det är för fenomen vi talar om. Vad är det som far i luften mellan din mobil och masten?

Jag blev uppmärksam på mobiltekniken när jag fick veta att forskare upptäckt att mobilsignaler öppnar hjärnans blodkärl hos råttor så att giftiga ämnen läcker in och dödar hjärnceller. Blodkärlens väggar kallas blod-hjärnbarriären och de ska absolut inte öppnas okontrollerat. De ska vara just en barriär- inte ett såll.

”Det mesta går in i huvudet”
Rubriken är från ett nummer av Råd och Rön år 2003 där man testade mobiltelefoners sändningskapacitet (som alltså minskar av att signaler går in i huvudet i stället för till mobilmasten).

Så vad är det närmare bestämt som går in i huvudet? Strålning från mobiler och skärmar, vad är det egentligen?

Har du fått ett EKG (elektrokardiogram) taget på ditt hjärta någon gång? Eller EEG, motsvarande för hjärnan? E står för elektro, det är alltså elektriska signaler man mäter. Då vet du också att man inte sticker in något i hjärtat eller hjärnan utan mäter utanpå huden. Men hur kan man mäta signaler i organet utanpå kroppen? Svar: För att det läcker ut lite, och det är egentligen det man mäter. Så, om det kan läcka ut, kan det inte läcka in då?

Sömnproblem och ADHD
Hjärnan styr många funktioner i kroppen och kan därför påverkas på många olika sätt. Vad kan då det som läcker in leda till? Två exempel av många är sömnproblem och ADHD. Djurförsök har visat att sömnhormonet melatonin rubbas av mikrovågor.

En lista på symtom av ADHD och en lista på symtom från påverkan av mikrovågor, s. k. elöverkänslighet, visar sig vara praktiskt taget identiska – och diagnosen ADHD har, precis som sömnproblem, ökat lavinartat på senare år.

Det elektromagnetiska spektrat
Här är olika slag av elektromagnetiska signaler listade efter frekvens.

0Hz                                                                                                            1018Hz ______________________________________________________________________hjärnvågor radiovågor radar mikrovågor  IR synligt ljus UV  röntgen  gammastrålning

 Alla dessa signaler, såväl naturliga som av människan skapade, utgörs av elektromagnetiska vågrörelser. Alla har samma hastighet (ljusets) men har olika våglängd och frekvens (svängningshastighet). Dessa står i omvänt förhållande till varandra: När våglängden är hög är frekvensen låg och tvärtom. Till vänster finns långa vågor med låg frekvens, från mindre än 1 Hz (1 svängning per sekund), till höger allt kortare vågor med allt högre frekvens, upp till de högsta som hos gammastrålning.

Ökade och pulsade signaler
Mikrovågstekniken har under några få årtionden ökat strålningen på jorden många miljoner gånger. Dessa signaler kommer dessutom ofta i pulser (på-av-på-av), vilket naturliga signaler aldrig gör och vilket levande organismer alltså inte alls är anpassade till. Flera studier pekar också på att pulsade signaler är mer störande för kroppen än andra.

Öppnade jonkanaler och inflammationer
Mikrovågor har visat sig kunna öppna jonkanaler i cellväggarna. Detta leder till överskott av kalcium inne i cellen, vidare till överskott av kväveoxider, oxidativ stress och slutligen till inflammationer, vilket är en del i många olika sjukdomstillstånd. (Detta är en ytterst förkortad beskrivning efter professor Martin Pall: ”Hur mobilstrålning, Wifi och EMF skadar oss”, se Youtube.)

Varningar genom åren
Under årens lopp har ett stort antal varningar och appeller om mikrovågor kommit från läkare och forskare. Se t ex EMF Scientist Appeal. Just nu varnar forskare för det planerade nya systemet, 5G.

Slutats: Undvik trådlösa system!
Det innebär sådant som sladdlösa Decttelefoner, mobilanvändning, WiFi, trådlösa nätverk, elektroniska barnvakter…

Kort sagt: Använd sladdar!

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *