Hjärnkoll!

Hjärnkoll!

Det är i hjärnan det händer. Det är där kunskap uppstår, det är där vi lär – och glömmer.  I hjärnan börjar stress och utbrändhet. Men också arbetsglädje och kreativitet. Så nog är det bra att ha hjärnkoll, att ha kunskap om hur hjärnan arbetar, vad den behöver och vad som kan underlätta för den.

Jag håller föreläsningar eller workshops under olika rubriker:

  • Hjärnkoll! Hur du håller hjärnan på spåret
  • Effektiv utan stress
  • Ge hjärnan arbetsro. För beslutsfattande, problemlösning, kreativitet
  • Slå om strömbrytaren – stresshantering på minuten
  • Den exekutiva hjärnan. Om ditt och din hjärnas beslutsfattande
  • Hur hjärnan lär

Jag tar också konsultuppdrag i hjärnergonomiska frågor.