Oavsiktliga dubbelblinda test

Dubbelblinda kallas sådana vetenskapliga tester där varken den som är försöksperson eller den som leder studien vet vilka villkor som för tillfället gäller. Detta för att ingen ska påverkas av sina förutfattade meningar. Mina elöverkänsliga vänner utsätts ofta för helt oavsiktliga … Läs mer

Share