En god människa del 2

Härom veckan, som motbild mot ondskan, skrev jag om de hjälpsamma ettåringarna. Och det verkar faktiskt som om hjälpsamhet är inprogrammerat i den mänskliga hjärnan. Det tyder belöningssystemets verksamhet på. Dygden är sin egen belöning Hjärnans belöningssystem är det som … Läs mer

Share