Undermålig rapport om trådlös teknik

Med jämna mellanrum kommer rapporter som påstås visa att trådlös teknik inte är skadlig för människor. Senast var det en slutrapport från ett projekt inom FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap). Den är helt bort i tok.

Rapporten tar sin avstamp i ett häpnadsväckande ovetenskapligt påstående. Jag citerar: ”…mekanismen bakom påverkan av elektromagnetiska fält (EMF) på levande materia är känd.” Den mekanismen sägs då vara uppvärmning.

Lägg märke till ordet mekanismen: man säger sig alltså veta att det är en, och bara en, mekanism. Hur kan man veta att det inte finns flera mekanismer? Så kan man helt enkelt inte uttrycka sig om man har anspråk på att vara vetenskaplig.

Därmed bortser man från de mängder av rapporter som beskriver effekter som inte beror på uppvärmning (s.k. icke-termiska effekter) och som kan uppkomma vid nivåer långt under alla rekommenderade gränsvärden.

Det handlar om elektromagnetiska signaler som av allt att döma stör kroppens egna (likaledes elektromagnetiska) signaler. Detta sker hos både människor, djur och växter. Ägg av fåglar och flugor som bestrålas kläcks inte, grodyngel dör, tomatplantor reagerar som om man rev sönder deras blad… Mäns spremier försämras. Med mera.

Förutom att trolla bort alla dessa studier har man egentligen bara två slags argument. De rör provokationsstudier respektive cancer.

Sedvanliga provokationsstudier har visat att människor vanligen inte kan avgöra om en strålningskälla är påslagen eller inte. Påståendet är korrekt. Men slutsatsen är totalt felaktig.

Detta är tvivlarnas älsklingsargument. Som är helt irrelevant eftersom:

1. De som genomgår testen redan är påverkade av en mängd andra strålkällor som alltid finns runt omkring. Det är likvärdigt med att låta en person med misstänkt kattallergi umgås med fyra katter och sedan släppa in en femte och observera om det möjligen ger något utslag.

2. Man kan vara påverkad utan att medvetet uppleva det. De forskare och läkare som undersöker saken seriöst gör i stället objektiva mätningar, av sådant som pupillstorlek, muskelspänningar och hjärtverksamhet. Och då är resultaten klockrena: kroppen kan avgöra om den är påverkad, även om personens medvetande inte kan göra det.

Sedan är det då cancerrisken. Det finns ju många olika cancerformer, och beroende på vilka man tar med när man gör sina beräkningar så kan man få helt olika resultat. Men ser man på hjärntumörer är det helt klart: trådlös teknik ökar risken.

En rapport som ger sig ut för att vara vetenskaplig gör alltså så grova fel. Är den kanske designad för att, inte ta reda på sanningen, utan visa det man vill visa? Kan det ha betydelse att alla de fyra författarna till rapporten har eller har haft anknytning till telekomindustrin?

 

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *