Om att veta men inte kunna

Kan den mänskliga hjärnan förstå sig själv? Det är nog omöjligt för vår hjärna att förstå vidden av sin egen oerhörda kapacitet. Hundra miljarder nervceller, en enda kan ha kontakt med tiotusen andra samtidigt, och det ändrar sig på hundradelar av sekunder. Hur ska vi kunna greppa om det?

Kartan över London
Har du hört talas om savanter? Kommer från det franska ordet för att veta eller kunna. En savant vet eller kan obegripligt mycket av ett visst ämne, ofta ganska begränsat. Berömd är mannen som efter en flygtur med helkopter över London kunde teckna av det han sett exakt, varje gata, hus, fönster och träd. Så har vi dem som lärt sig hela telefonkatalogen utantill eller kan multiplicera 1846 med 395 i huvudet. Eller som blixtsnabbt kan nämna alla primtal (tal som inte går att dela med något annat tal, alltså 1, 3, 5, 7, 11 osv) upp till många miljoner.

Vetande men inte social
De kända savanterna tycks, nästan utan undantag, ha en annan egenskap gemensamt: de har stora svårigheter med sociala kontakter, många så till den grad att de är autistiska. Har de annorlunda hjärnor än vi andra? Eller kan det vara så att vi alla egentligen besitter de här oerhörda förmågorna, men att de hos oss andra väljs bort av hjärnan till förmån för den sociala kompetensen? Den förmåga som många forskare ser som den främsta orsaken till människosläktets överlevnad och utveckling genom årtusendena.

Den italienske forskaren Giacomo Rizzolatti, mannen bakom upptäckten av hjärnans spegelneuron, sade under ett föredrag i Stockholm att de viktigaste signalerna för hjärnan är de som rör andra människors handlingar. De viktigaste och därför prioriterade. Utom kanske hos savanterna.

Stoppsignalen är vanligast
De ämnen i hjärnan som styr trafiken genom nervbanorna, de så kallade signalsubstanserna, har olika egenskaper. Många av dem behövs för att trafiken ska flyta vidare från en cell till en annan. Men vissa ämnen, bland andra ett som kallas GABA, gör tvärtom; de fungerar som stoppsignal.

Enligt en hjärnforskare jag talade med är just GABA mest utbrett i hjärnan av alla signalsubstanser. Att stoppa trafiken verkar alltså var minst lika viktigt som att underlätta den. Kanske skulle det bli kaos annars, med hundratusen hjärnceller, samtidig kontakt med tiotusen andra, hundradelar av sekunder…

Jag tror jag ska vara glad att jag inte lärt mig telefonkatalogen utantill.

Share

Kommentarer

Om att veta men inte kunna — 1 kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *