Varningar världen runt

Varningar världen runt

artikel i MiljöMagasinet 22/2014

Givetvis kan det finnas olika och samverkande orsaker till det som nämns på föregående sida, allt ifrån sömnproblem till försvunna bin. I flera fall finns det dock klara bevis för en koppling till trådlös teknik. Exempelvis har man visat på både djur och människor att produktionen av melatonin, hjärnans sömnhormon, störs av strålningen. Studier från flera länder visar att män som använder mobil får färre och sämre spermier. Ökad risk för hjärntumörer har visats av forskaren Lennart Hardell (se nästa sida).

Sämre minne och inlärning
Att det trådlösa ger försämrat minne och sämre inlärning har visats i studier på djur. Den hittills enda stora studien på barn har gjorts i Ryssland under ledning av professor Yuri Grigoriev. Här jämfördes under fyra år barn som hade egna mobiler med barn utan mobil. Resultat: försämrat minne och ökad utmattning hos mobilägarna, försämringar som i en del fall var dramatiska.

I andra fall har vi starka indikationer på samband, som när oroliga och överaktiva barn byter till skolor utan trådlös teknik och över en natt blir lugna och koncentrerade.

Bin försvinner
Och bina? Runtom i världen minskar bina kraftigt sedan några år. Många dör, andra försvinner spårlöst. Många bin dör av infektioner sedan strålningen har slagit ut deras immunförsvar (se Vågbrytarens miljöspecial).

Bina orienterar med hjälp av jordens magnetfält. Den magnetiska komponenten i strålningen påverkar bina så att de inte längre kan hitta hem (något som f ö också gäller flyttfåglar). Eller vad sägs om mannen som köpte att gammalt hus, som dock redan var bebott, nämligen av trettio bisamhällen. Bina var omöjliga att bli av med – tills mannen installerade trådlös teknik i huset, då bina omedelbart försvann.

Den trådlösa tekniken stör livsprocesser
Det handlar om elektromagnetiska signaler som av allt att döma stör kroppens egna, likaledes elektromagnetiska, signaler. Detta sker hos både människor, djur och växter. Ägg av fåglar och flugor som bestrålas kläcks inte, grodyngel dör, tomatplantor reagerar som om man rev sönder deras blad…

Dessa effekter liksom de olika symtom som människor uppvisar kan sammanfattas med orden: den trådlösa tekniken stör livsprocesser.

Med tanke på allt detta är det kanske inte så överraskande att det varnas för trådlös teknik på många håll i världen.

Runtom i världen varnas för den trådlösa tekniken
Den första större varningen kom år 2002 då ett femtiotal tyska läkare slog larm med det s.k. Freiburguppropet där de uttrycker ”vår djupa oro för våra medmänniskors hälsa”. Sedan har det fortsatt – och stegrats.

2002
Freiburg-uppropet

2003
Ryska strålskyddskommittén varnar

2004
Norges barnombudsman uppmanar föräldrar att inte ge barn mobiler före 13 års ålder.

2005
Irländska läkargruppen IDEA varnar
Tyska strålskyddsmyndigheten, BfS, varnar
Österrikes läkare varnar

2006
Bambergläkarnas upprop
Läkare i den tyska staden Bamberg uppmanar myndigheterna att omedelbart vidta åtgärder.
Benevento-resolutionen

2007
The BioInitiative Report
Tysklands miljö- och hälsominister varnar

 2008
Ryska experter varnar skarpt för mobiltelefoner
Amerikanskt cancerinstitut varnar för mobilhälsorisker
Tyska forskare kräver mobilförbud för barn

2009
Holländska läkare begär sänkta strålningsnivåer
EU-parlamentet varnar för hälsoproblem
NISLAPP, nationellt institut i USA: Varning för trådlös teknik
Internationell grupp forskare varnar

2011
Vetenskapsmän vädjar om stopp för utbyggnad
Indiska regeringens expertgrupp uttalar att mobiler är en hälsofara
Europarådet för mänskliga rättigheter, Resolution 1815

2012
International Doctors´ Appeal.
Österrikes läkarorganisation varnar

2013
The BioInitiative Working Group: ”Det finns mer bevis än vi behöver”.
USA:s akademi för miljömedicinare, AAEM, varnar.

 Är du förvånad? Det är inte konstigt i så fall – för i Sverige är det tyst.

Ända sedan 1930-talet

Egentligen har man mycket längre tillbaka kunnat se att det fanns hälsoproblem med den trådlösa tekniken. Redan på 1930-talet kunde radiotelegrafister, som alltså utsattes för mycket radiovågor, få symtom som sömnproblem, minnes- och koncentrationsproblem, stresskänsla, huvudvärk och utmattning.

På 1960-talet varnade ryska forskare för vad de kallade mikrovågssyndromet. Mikrovågor kallas de frekvenser som det mesta av den trådlösa tekniken arbetar med. Syndromet innebar liknande symtom som de radiotelegrafisterna hade drabbats av.

De här symtombilderna stämmer med vad vi idag ser hos drabbade människor.

Gunilla Ladberg, för Vågbrytaren i MiljöMagasinet nr 22/2014