Utbildningar om flerspråkighet

Jag har länge arbetat frågor kring språkinlärning med tonvikt på flerspråkighet.

Gunillas föreläsningar och kurser om flerspråkighet

Språk, kommunikation, integration eller ”Varför lär de sig aldrig ordentlig svenska?”
För ledningspersonal, personalansvariga på företag, inom offentlig sektor, fritidsverksamheter osv.

Huvudpunkter:

 • Vad lär man sig när man lär sig ett språk – och flera?
 • Enspråklig världsbild och flerspråkig verklighet. Hur gör vi när vi kommunicerar?
 • Missförstånd om missförstånd
 • Att mötas över språkgränser

Små barn och språk För förskolepersonal och dagbarnvårdare. Halvdag 3-4 tim alternativt heldag eller två halvdagar.
Några huvudpunkter:

 • Vad lär sig barn när de lär sig språk?
 • Vad driver på språkutveckling – vad skapar hinder?
 • Hur skapar vi en bra språkmiljö för barnen?

Att arbeta med flerspråkiga barn Arbetslagsutbildning för förskola/skola/fritidsverksamhet, dag eller kvällstid.
Kan läggas upp som ett eller flera tillfällen.

Några huvudpunkter:

 • Språkinlärning och ålder
 • Vad är språklig kompetens?
 • Enspråkig världsbild och flerspråkig verklighet
 • Språk och identitet
 • Hur skapar vi en bra språksituation för barnen?

Varje tema anknyts till den aktuella gruppens arbetssituation.

Flera språk i familjen – hur gör vi?  För föräldrar och förskolepersonal. Föreläsning, samtal, diskussion.

Kortare version 1-2 tim, passar för föräldramöte, föreningsmöte etc. Obegränsat antal. Längre version 3-4 tim, max 40 personer.

Huvudpunkter:

 • Hur går det till när barn lär sig språk?
 • Vad hindrar och vad underlättar språkinlärning?
 • Hur ska föräldrar och förskolepersonal göra?

Flera språk på äldre dagar  Att möta äldre med annat språk och kultur i omsorg, vård och service. För personal och anhöriga. Föreläsning med diskussion. 2 tim, obegränsat antal. Alternativt halvdag, max 40 personer.

Huvudpunkter:

 • Språken och livscykeln
 • I flerspråkiga miljöer
 • Vad händer med språken när man åldras?
 • Språk, minnen, känslor och identitet