Rörelser för inlärning

Rörelser för inlärning

Hjärnans system för inlärning är beroende av rörelse på flera olika sätt.
Utbildning för pedagoger i förskola och skola. Kan läggas upp som halv- eller heldag.
Under en rolig och inspirerande dag får du lära dig övningar att använda i klassen eller barngruppen. Du får också kunskaper om varför det fungerar.

Huvudpunkter:

Beröring berör.  Beröringslekar och kompismassage aktiverar hjärnans ’lugn och ro-system’ som motverkar stress. ’Lugn-och ro-hormonet’ oxytocin frigörs. Detta gör hjärnan mottaglig för inlärning.

Rytmiska rörelser förstärker inlärning.  Rytm är en lustfylld och kraftfull hjälp i all inlärning: ramsor, fingerlekar, dans, rappande etc. Med rytm förankras det inlärda starkare i minnet. Rytm ger också lugn och skapar gemenskap. Musik förstärker aktiveringen, gärna komplext uppbyggd musik, som Mozarts.

Korsrörelser utvecklar samverkan mellan höger och vänster hjärnhalva. Korsvisa rörelser, sådana som korsar kroppens mittlinje, hjälper hjärnhalvorna att samarbeta.

Rörelser samordnar olika sinnen. Genom varierade rörelsere  ’lär sig’ de olika sinnena samverka. Upprepning och variation är lika viktigt. Balanssinnet (eller det vestibulära sinnet) är grundläggande för de andra sinnena. Det är viktigt att lekmiljön uppmuntrar till spontan rörelse.

Från reflexer till automatiserade rörelser.  Genom barnets rörelser inordnas reflexer under mer mogna rörelsemönster. När reflexer är aktiva försvåras vidare utveckling.
Utvecklingen går från STORA till små rörelser. Viktigt med spontana rörelser: gunga, snurra, klättra, rulla, rutscha, slå kullerbytta osv.

Allmän aktivering av hjärnan.  Vi är gjorda för att vara i rörelse, inte för att sitta stilla. Genom rörelse laddas hjärnan med energi. Stora rörelser med kroppen och huvudet i alla tre dimensionerna aktiverar muskel- och balanssinnena mångsidigt.

När man sitter stilla går hjärnan snabbt ner i energi. Men den aktiveras också snabbt. Ett par minuter kan räcka.