Mer om Gunilla Ladberg

Om Gunilla Ladberg

Jag är beteendevetare med psykologutbildning i botten, fil. dr. i pedagogik, utbildare, konsult, qigonginstruktör och folkbildarsjäl. Författare till ett tjugotal böcker. Några titlar: ”Tala många språk”, ”Mota stressen. Hjärnergonomi på jobbet”, ”Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd, ”Ett vackert fängelse. På flykt från el och mobilstrålning”, och senast ”Hjärnan, flocken och ensamheten”, 2014.

BLAND MINA FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER
På upptäcktsfärd i hjärnan
Hjärnkoll! Kunskaper och verktyg 
för ett effektivare arbetsliv
Slå om strömbrytaren 
– stresshantering på minuten
Hur hjärnan lär
”Varför lär de sig aldrig riktig svenska??” Om språk, 
kommunikation och integration
Flera språk i familjen – hur gör vi?
Att arbeta med flerspråkiga barn
Rörelser för inlärning
Varför är det så nyttigt att gunga?
Barn och skärmtid – hur ska vi tänka?
Hur påverkas din hjärna av trådlös teknik?

Jag utbildar i många former, från föreläsningar med tyngdpunkt på kunskap men med praktiska illustrationer, till workshops och kurser där tonvikten ligger på den praktiska tillämpningen men alltid med kunskaper som en nödvändig bas.

Folkbildarsjäl, specialist på att tala och skriva lättfattligt och engagerande om komplicerade saker (till exempel vår fantastiska hjärna) och illustrerar alltid teorin med vardagliga exempel. Entusiasm och tydlighet är mina kännemärken.

    Några kunder och uppdragsgivare:

ABF Stockholm, Alma folkhögskola, Arbetsmiljöinstitutet, Barnmiljörådet, Barnmässan, Centrum för fortbildning, Ergonomihuset Ermi, Eskilstuna kommun, Förvarets Radioanstalt, Folkuniversitetet, Håg, Konsum Stockholm, Nacka kommun, Posten, Rädda Barnen, SPF Stockholm, Skolforum, Socialstyrelsen, Stockholm Stads Kulturskola, Studiefrämjandet, SwedBank, Södersjukhuset, Tetra Pak, Vuxenskolan
samt ett stort antal skolor, förskolor, bibliotek och föreningar.

    TV-framträdanden:

 ”En bok en författare” i TV 24 , om min bok Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd, april 2006, även sänt i SVT 1 och 2.
”Efter tio” i TV4 med Malou von Sivers, intervju om min bok, Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd oktober 2006.
”Baby Boom” i TV4 med Pernilla Wahlgren, om betydelsen av rörelser för barns utveckling, mars 2007.
”En hjärnas liv”, Kunskapskanalen, januari 2010.
”Lika olika” i TV2, februari 2012, om att tala flera språk.
”Hjärnkontoret” i TV2, februari 2012, om att tala flera språk.

 Samarbetspartners:
Björn Karlsson, Populär Kommunikation
Ann-Charlotte Söderström, Ergonomihuset Ermi
Leif Lundgren, Centrum för fortbildning

 

    Några aktuella teman

Den mänskliga hjärnan är uråldrig – och hypermodern. I spänningen däremellan uppstår en god del av dagens stress. I det moderna arbetslivet blir hjärnan ofta överbelastad och understimulerad – samtidigt. Denna obalans i din hjärna kan du själv räta upp, ofta med förvånansvärt enkla medel. Står du upp så tänker du bättre än när du sitter! Minutkorta avbrott med anpassade rörelser aktiverar din hjärna eller ger den nödvändig arbetsro.

Hjärnergonomi innebär att respektera hjärnans arbetssätt och ge den vad den behöver i fråga om stimulans, arbetskraft och arbetsro. Hjärnergonomi berör också arbetsmiljön och arbetets organisation, kreativitet, ledarskap, hälsa och friskvård.

Språk, kommunikation och integration är angelägna frågor idag. För att effektivt kunna verka för ökad mångfald och integration i arbetslivet behöver vi förstå vad som sker i de språkliga mötena. Varför blir det missförstånd, var ligger fallgroparna – och hur kan vi underlätta kommunikationen och mötas över språkgränserna?

Arbetar med flerspråkiga barn i förskola och skola gör numera alla pedagoger. Alla möter barn som har olika modersmål. Vad behöver jag som pedagog veta om flerspråkighet och hur jag ska bejaka barnens utveckling av alla sina språk? Detta föreläser jag om.

Jag är född 1944, bosatt på Lidingö och träffas på www.ladberg.se