Många studier visar att mobiler orsakar oxidativ stress

Hört talas om oxidativ stress? Det har skrivits mycket om det på senare år, eftersom det har visat sig vara en viktig process i många olika sjukdomstillstånd. För att undvika detta har många börjat äta livsmedel som innehåller antioxidanter, exempelvis blåbär.

Nyligen läste jag en artikel av en grupp forskare som har gått igenom etthundra vetenskapliga studier. I studierna undersöktes oxidativ påverkan på levande celler av radiovågor av den typ som används i bl. a. mobiler, surfplattor, sladdlösa telefoner och trådlösa nätverk (mikrovågor).

93 av 100
Nittiotre av de hundra studierna visade skadliga effekter av dessa mikrovågor. Det handlar bland annat om aktivering av oxidativa ämnen som fria radikaler. I artikeln beskrivs en rad olika oxidativa processer med olika ämnen inblandade, bland annat kalcium och kväveoxider.

Av de hundra studierna var de allra flesta djurstudier. Tre är gjorda på växter, sex på människor och arton på celler av olika slag.

Med all trådlös teknik som vi har numera och som än så länge bara ökar, utsätts vi och naturen numera för oerhörda mängder av radiovågor, särskilt mikrovågor. Det kan förklara en lång rad av sjukdomar och symtom, inklusive cancer, skador på vår arvsmassa och andra skador, skriver forskarna.

Långt under gränsvärdena
Det rörde sig om vågor som låg långt under alla rekommenderade gränsvärden. Detta betyder att det inte handlade om uppvärmning, viket är vad gränsvärdena ska skydda mot. Det handlade alltså i samtliga fall om det som kallas icke-termiska effekter.

Resultaten visar att oxidativ stress är en viktig sida av de skadliga effekterna av mikrovågor.

Detta är helt i linje med vad många forskare redan påpekat, bland andra professor Martin Pall. Honom kan du se på Youtube där han reder ut vad som händer med celler som utsätts för sådana vågor.

Sladdtelefon och kabeldator
Nu har jag studerat trådlös teknik i över tio år. Jag har läst massor av forskningsrapporter, och jag har lärt känna många människor som mår väldigt dåligt av den här tekniken(de brukar kallas elöverkänsliga). För några år sedan, när jag blivit tillräckligt upprörd, lade jag min mobil ifrån mig för gott.

Jag har kvar min sladdtelefon och datorn är uppkopplad med kabel. Mejl och telefonsvarare är vad jag använder för min kontakt med yttervärlden.

Helt klart för mig är att iPhonen är beroendeframkallande. Ju mer jag ser omkring mig av beroende och missbruk av den, desto gladare är jag att jag slipper den.

Share

Kommentarer

Många studier visar att mobiler orsakar oxidativ stress — 2 kommentarer

  1. Du har inte läst någon riktig forskningsrapport kring elallergi och strålning förutom Prof Palls möjligen. Sorgligt!

    • Intressant kommentar. Jag har läst forskningsrapporter i över tio år.
      Men så här brukar det se ut från dem som inte vill tro att detta är sant.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *