Låt den omedvetna hjärnan göra jobbet!

Vår mänskliga hjärna har en ofattbart stor kapacitet. Men det är viktigt att ha klart för sig att den stora kapaciteten vilar i det omedvetna. Medvetandet är tvärtom mycket begränsat. Du kan faktiskt bara fokusera på en enda sak i taget.

Inte vid skrivbordet
När jag skriver en bok är den kortaste tiden den vid skrivbordet; det mesta sker utan att jag har en aning om hur det går till. Jag kan sitta med en text och se att den inte är färdig men utan att veta vad som felas. Så lägger jag undan den ett antal dagar, tar fram den – och ser direkt vad som behöver göras. Tiden för omedvetet arbete är alltså den längsta, och den går inte att förhandla bort.

Först fokusera …
Detsamma gäller om alla högre mentala processer, såsom beslutsfattande, problemlösning, planering och kreativt arbete: det mesta sker omedvetet. Men, och det är viktigt: för att detta omedvetna arbete ska kunna ske effektivt måste du först fokusera medvetet. De hjärnforskare som har undersökt saken säger att det först krävs medvetet fokus för att den omedvetna hjärnan sedan ska kunna göra sitt jobb. Det går inte att ögna igenom eller lyssna med ett halvt öra och sedan få en djup bearbetning.

…sedan släppa
Alltså: Först fokusera medvetet, sedan släppa. En gång, eller flera. Jag fick ett bra bevis en gång när jag skulle färdigställa en artikel som jag börjat skriva. Jag bedömde att det skulle kräva 3-4 timmars arbete. Den tiden hade jag egentligen inte. Det jag gjorde var att ta fram artikeln, läsa igenom det jag hade skrivit, göra någon ändring eller ett tillägg, lägga undan den igen. Det handlade om fem-tio minuter varje gång.

Under den helg det gällde, då jag alltså inte hade tid, hann jag fokusera på texten fem eller sex gånger. På måndag morgon var artikeln klar.

Så maximera din hjärnas effektivitet: fokusera och släpp!

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *