Hjärnergonomisk konsultation

Hjärnergonomisk konsultation

Att ergonomi är viktigt på arbetsplatsen vet de flesta numera. För att kroppen ska hålla behöver vi arbeta med ergonomiskt riktiga hjälpmedel, kontorsmöbler, arbetsfordon och verktyg. Med de kunskaper vi nu har om vår hjärna är det dags att satsa på ergonomi även för hjärnan, särskilt med tanke på det ökande informationsflödet och den ökande stressen. Dock lär du aldrig få se ett ergonomiskt utformat hjälpmedel för hjärnan…

För en tid sedan besökte jag ett av Tetra Paks företag där man undrade hur man skulle kunna minska felprocenten i en arbetsprocess på ett lager. Under en dags konsultation studerade jag processen och samtalade med arbetarna. I ett möte med ledningen kunde vi sedan gemensamt komma fram till vad som är hjärnergonomiskt realistiska krav och vad som behövde göras.

Vad är hjärnergonomi? Läs mer