”Biologiska effekter och hälsokonsekvenser av mikrovågsstrålning”

Detta var titeln på ett symposium där bland annat en forskningsgranskning presenterades. Mikrovågsstrålning är det vi utsätts för från all trådlös teknik, från mobiler, WiFi, surfplattor osv. Här följer några citat från den granskningen. Sammanställarens namn är Janet Healer.

”Det finns allt fler bevis för att radiofrekvent strålning kan påverka biologiska organismer, även vid relativt låg intensitet, speciellt vid kronisk exponering … ”

”Vid låg intensitet kan effekterna vara subtila och försämra prestationsförmågan; kronisk påverkan på allmän mental och fysisk hälsa och på livslängden; och kan också vara mutagena och därmed påverka framtida generationer.”

Rysk forskning har varit världsledande på det här området, därför hänvisar Jane Healer särskilt till den.
”Den symtombild som i rysk litteratur oftast associeras med långvarig exponering inkluderar huvudvärk, ökad uttröttbarhet, minskad intellektuell förmåga, matthet, partiell minnesförlust, minskad sexuell förmåga, irritabilitet, sömnighet och sömnlöshet, emotionell instabilitet, svettningar, lågt blodtryck.”

”Ökad aktivitet hos, och ibland förstoring av, sköldkörteln är den vanligaste rapporterade endokrina reaktionen hos exponerade människor. Förändringar i binjurarna har också rapporterats.”

Janet Healer målar i sin genomgång upp en bild av hur strålningen bit för bit bryter ner många av kroppens och hjärnans funktioner, på ett sätt som i detalj kan bekräftas av alla dem som kunnat konstatera ett samband mellan mikrovågor och sin egen ohälsa.

När tror du symposiet hölls? Nyligen? Nej, år 1974!

Share

Kommentarer

”Biologiska effekter och hälsokonsekvenser av mikrovågsstrålning” — 1 kommentar

  1. Härligt att ni börjar samla ihop detta till en dramatisk bra dragning.
    Som fysiolog tror jag klart på Martin Palls experiment med att kalciumkanalerna öppnas
    Karl E Arfors

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *