Att kunna men inte veta

Under min skoltid (nu talar vi 1950-tal) stod det överst på våra betyg: Kunskaper och färdigheter.Kunskaper var sådant vi visste och kunde berätta om, färdigheter var sådant vi kunde göra (i gymnastik, slöjd och teckning exempelvis). Kunskaper lyssnar eller läser man sig till, färdigheter tränar man sig till med kroppen.

Kunskaper är inte färdigheter
Jag tror inte att färdigheter nämns i nutida betyg. Men intressant nog har hjärnforskningen visat att den uppdelningen stämmer väl med hur hjärnan tillägnar sig olika slags lärdomar. Det som du kan läsa dig till, berätta om och även dela med andra, Paris är huvudstaden i Frankrike, 2 gånger 2 är 4, osv, jobbar hjärnan med på vissa sätt.

Färdigheter: att cykla, spela fiol, sy kråkspark eller åka slalom, sådant som tränas och lärs in med kroppen, är en helt annan avdelning.

Cykla efter femtio år
Skolkunskaper kan du glömma, om du inte får anledning att upprepa dem. Färdigheter som du en gång tillägnat dig sitter mycket fastare förankrade i hjärnan. En granne till mig hade inte cyklat sedan han var femton år.  Vid sextiofem satte han sig på en cykel, inte utan viss bävan, och cyklade iväg utan problem.

En formation i hjärnan som kallas hippocampus är avgörande för kunskaper och för medvetna minnen men däremot inte för färdigheter.

Därför kan du ha färdigheter som du inte själv är medveten om. Om hippocampus skadas kan du bli oförmögen att skapa nya kunskaper och minnen. Din förmåga att tillägna dig nya färdigheter påverkas däremot inte.

Kunna fläta men inte veta
Du kan också vara helt omedveten om vad du kan, fast du just lärt dig det. En man som inte kunde bilda nya minnen (hippocampus var skadad av långvarigt alkoholmissbruk) fick på sjukhuset lära sig att fläta. Sedan blev han tillfrågad om han kunde fläta och svarade nej. När han fick tre trådar i handen flätade han utan tvekan ihop dem. Efteråt förnekade han fortfarande att han kunde detta.

Vid försök med råttor har det visat sig att deras hippocampus skadas av mobilsignaler, så att minne och inlärningsförmåga försämras hos råttorna. Och hur är det med oss människor?

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *